Fie Norsker, Anna Samsøe og Lucie Payoux

Double, double, toil and trouble,

Fire burn and cauldron bubble

13. august – 18. september 2021

Velkommen til udstillingen ”Double, double, toil and trouble, Fire burn and cauldron bubble”. Udstillingen præsenterer kunstnerne Fie Norsker, Lucie Payoux og Anna Samsøe, der arbejder med hvert deres medie. Fie Norsker viser tegninger, Lucie Payoux maleri og Anna Samsøe viser skulpturer i porcelæn.

De tre kunstnere er vidt forskellige i deres formsprog. Dog er der nogle fællestræk, der forbinder dem. Det er begreber som transparens, transformation og abstraktion. Deres værker befinder sig på hver deres måde i en form for mellemtilstand – et sted mellem figuration og abstraktion, mellem fantasi og virkelighed og mellem forskellige rum, i forskellig tid og på forskellige planer. Udstillingens titel er hentet fra Shakespeares skuespil Macbeth. Her forudsiger tre hekse Macbeths kroning. Men de varsler også om, at intet er, som man tror, og at verden er vendt på vrangen.

Læs mere her

Welcome to the exhibition “Double, double, toil and trouble, Fire burn and cauldron bubble”. The exhibition presents the artists Fie Norsker, Lucie Payoux and Anna Samsøe, who work with their respective media. Fie Norsker shows drawings, Lucie Payoux’s paintings and Anna Samsøe shows sculptures in porcelain.

The three artists are different in their design language. However, there are some commonalities that connect them. These are concepts such as transparency, transformation, and abstraction. Their works are in their own way in a kind of intermediate state – a place between figuration and abstraction, between fantasy and reality and between different spaces, in different times and on different planes. The title of the exhibition is taken from Shakespeare’s play Macbeth. Here, three witches predict Macbeth’s victory. But they also warn that nothing is as it seems and that the world is turned upside down.

KOMMENDE UDSTILLING

Kommende udstilling

Tidligere udstillinger

Anne Marie Ploug / Vanity Weeds / 29.05 – 03.07.2021

Anne Marie Ploug / Vanity Weeds / 29.05 – 03.07.2021

Det er en stor glæde at kunne præsentere Anne Marie Plougs første soloudstilling i Galleri Lene Bilgrav. Udstillingen har titlen Vanity Weeds, og på udstillingen viser Anne Marie Ploug en række helt nye værker. På udstillingen Vanity Weeds er ukrudt det tematiske...