Anne Marie Ploug

Vanity Weeds

29. maj – 3. juli 2021

Det er en stor glæde at kunne præsentere Anne Marie Plougs første soloudstilling i Galleri Lene Bilgrav. Udstillingen har titlen Vanity Weeds, og på udstillingen viser Anne Marie Ploug en række helt nye værker. 

På udstillingen Vanity Weeds er ukrudt det tematiske afsæt. I en række grafiske værker som træsnit og kobbertryk samt værker i gips undersøger Anne Marie Ploug planternes form som udgangspunkt for arbejdet med værkernes flader, rum og farve. Men selvom der er et figurativt element i form af ukrudtsplanter i værkerne, så er indholdet i værkerne lige så meget den grafiske proces. Kobbertrykkenes toner og tæthed i de indridsede linjer er anderledes i forhold til træsnittenes mere åbne og grove udtryk. I træsnittene har Anne Marie Ploug arbejdet med lag på lag af primærfarver, som hun slutteligt indkredser med sort. I kobbertrykkene zoomes der ind på motivet, så linjer og farver bliver et motivisk element på linje med planten. Det undersøgende og eksperimenterende element i processen er også årsagen til, at alle værker er forskellige og unikke.

Læs mere her

Kontakt galleriet for at få tilsendt værklisten: galleri@lenebilgrav.dk el. tlf: 20 13 80 04

English:

It is a great pleasure to present Anne Marie Ploug’s first solo exhibition in Gallery Lene Bilgrav. The exhibition is entitled Vanity Weeds, and at the exhibition Anne Marie Ploug shows a number of completely new works. 

At the exhibition weeds are the thematic starting point. In a number of graphic works such as woodcuts and copper prints as well as works in plaster, Anne Marie Ploug examines the shape of the plants as a starting point for exploring the surfaces, space and color of the work. But even though there is a figurative element in the works, the content is just as much the graphic process. The tones and density of the copper prints in the incised lines are different from the more open and rough expressions of the woodcuts. In the woodcuts, Anne Marie Ploug has worked with layers upon layers of primary colors, which she finally demarcates with black. In the copper prints, the subject is zoomed in, so that lines and colors become a motif element in line with the plant. The exploratory and experimental element of the process is also the reason why all works are different and unique.

Read more about the exhibition here

Please contact the gallery if you want receive the list of works: galleri@lenebilgrav.dk or phone +45 20 13 80 04 

KOMMENDE UDSTILLING

Kommende udstilling

Tidligere udstillinger

Simon Lindhardt / Cropped / 24.04 – 22.05.2021

Simon Lindhardt / Cropped / 24.04 – 22.05.2021

Text in english below Velkommen til Simon Lindhardts første soloudstilling i galleriet. Udstillingen Cropped består af en serie af geometriske og minimalistiske vægobjekter, som befinder sig et sted mellem det kontrollérbare og det uforudsete. Værkerne er stramme i...