Astrid Marie Christiansens værker appellerer med en umiddelbarhed til den, der kigger på dem. Klare farver og geometriske former i foranderlige mønstre og kompositioner virker som både motiv og motivationsfaktor i Christiansens kunst, og man har fornemmelsen af, at værkerne taler med en enkelhed om noget, der er godt. Kunstneren sætter fokus på den simple, men essentielle glæde ved den skønhed og omsorg, som er en del af de omgivelser, vi bevæger os rundt i til daglig. I værkerne er der et uprætentiøst anliggende om at bidrage til kunst, der er til at forstå, og som efterlader et aftryk med en positiv stemning og en øget lyst til at bebo vores verden. Christiansens værker står som en nostalgisk og kærlig dokumentation af de dele af livet, der er værd at dyrke og give opmærksomhed.

Kontakt galleriet for information om ledige værker på galleri@lenebilgrav.dk

The works by Astrid Marie Christiansen has an immediate appeal. Bright colours and geometric shapes arranged in transformative patterns and compositions are both motif and motivation in Christiansen’s works and it seems like the works speak with a certain simplicity about something good. The artist is focused on the simple but essential joy of the beauty and care that is a part of the surroundings in which we live our daily life. The works display an unpretentious agenda of contributing to a type of art that is understandable and leaves an imprint of positivity and an increased wish for living in our world. The art of Christiansen stands as a nostalgic and caring documentation of the segments of life worth taking care of and paying attention to.

Contact the gallery for information about available works at galleri@lenebilgrav.dk