Birgitte Munk og Vibeke Jerichau har i fællesskab skabt værker med inspiration fra Vesterhavet og en strandfogeds noter om fundne genstande, vejr og vind.

Det er en stor glæde, at Galleri Lene Bilgrav kan byde indenfor til Birgitte Munk og Vibeke Jerichaus fælles udstilling Storm og Stilhed – noter fra vest. Værkerne på udstillingen er skabt af kunstnerne i fællesskab, og de vises i en sammenhængende installation, der indtager store dele af gallerirummet. Målet er at skabe en udstilling, der fotografisk formidler en stemning af evigheden og naturens sårbarhed.

Storm og Stilhed – noter fra vest zoomer ind på naturens foranderlighed og sårbarhed. Med sanselig opmærksomhed og et fotografisk blik udforskes fænomener og spor i landskabet ved havet – øjebliksbilleder, der er sat i stå med kameraet og omsat til grafiske fotogravure tryk. Det er en teknik, der fremkalder en særlig stoflighed og forstærker den sanselige oplevelse.

Projektets afsæt og afgrænsning er en langstrakt matrikel på 35 ha klemt inde mellem Vesterhavet mod vest og hovedvej 181 mod øst, hvor strandfogeden engang boede. Inspireret af den tilhørende 130 år gamle strandfogedgårds bjergningsprotokol, der har fulgt slægten gennem flere generationer, har Munk & Jerichau dagbogsagtigt over flere perioder registreret og samlet materiale som noter og fotografiske optagelse af naturens daglige forandringer.

Projektet og udstillingen stiller en række spørgsmål. Hvad er for eksempel værdifuldt for os i dag i den aktuelle situation med klimaforandringer, muterende virus og stigende stress? Her synes stedet i landskabet, i naturen mod vest som et vigtigt rum at dykke ned i og folde ud. Ved at holde fokus på det afgrænsede sted, skærpes blikket på de små og store fænomener. Der skabes en forbindelse til noget oprindeligt menneskeligt, historien og en særlig urkraft.

Udstillingen ledsages af et lydværk komponeret af Magnus Munk Tækker, der skærper oplevelsen af værkerne.Kataloget Noter fra vest, er en samling poetiske tekster, noter, citater og billeder, der dykker ned i flere lag af processen ved havet.

Om Munk og Jerichau: Billedkunstnerne Birgitte Munk og Vibeke Jerichau er optaget af at udfordre det grafiske rum, teknikken og formaterne, skabe værker i fællesskab og dialog. I arbejdsfællesskabet Munk & Jerichau har de siden 2020, skabt flere fælles grafiske serier og udstillinger med fokus på fotogravuren og værkernes installering i rummet / samspil med rummet.

Værkerne er udført af Munk & Jerichau på Munk Print Lab i Aarhus. Fotogravure tryk på Hahnemühle.

Katalog og værkproduktion er støttet af: Tækker & Grosserer L. F. Foghts Fond

Mød Kunstnerne: Torsdag den 23. februar kl. 17

Read the text in English here: Exhibition_text