På udstillingen SYNCHRONICITY viser Christina Augustesen lysrelieffer og Simon Lindhardt malerier.

Galleri Lene Bilgrav har inviteret kunstnerne Christina Augustesen og Simon Lindhardt til at udstille sammen i galleriet. De to kunstnere arbejder begge i et abstrakt og minimalistist formsprog med fokus på farver og linjer. Udstillingen har fået titlen Synchronicity. Det er et begreb, som begge kunstnere på hver deres måde berører.

Christina Augustesen arbejder med synkrone og asynkrone forhold medieret i lysrelieffernes dynamiske kompositioner. I en serie af lysrelieffer veksler farverne mellem det sammenstemte og det kontrastfyldte. Det skaber en uforudsigelig rytme og oplevelse af værkerne. Hos Simon Lindhardt er der et samspil mellem det på én gang fladebetonede og abstrakte og et fokus på en illusion om det rumlige.

Simon Lindhardt er optaget af maleriets muligheder og det, der er maleriets egen logik. I det abstrakte og minimalistiske formsprog udforsker han, hvordan der kan skabes en illusion af et rum eller en tredimensionel form på den todimensionelle flade. Samtidig udfordrer han, hvordan vi opfatter disse rum og former.

Christina Augustesens lysrelieffer kredser om at udforske lysets dynamik. På baggrund af observationer af lysets farvenuancer og skift indfanger og arkiverer hun, hvad der kan betegnes som ’lystestamenter´. Skov, hav, byrum og enhver form for topografisk landskab spiller en rolle i, hvordan lyset påvirkes og reflekteres. Årstider, geografisk positionering og lysets fremkalden af arkitektoniske strukturer er kontinuerlige inspirationskilder til nye observationer.

Summary in english:

Christina Augustesen and Simon Lindhardt both work in an abstract and minimalistic field of language with a focus on colors and lines. The duo exhibition is called Synchronicity. It is a concept that both artists work with in separate ways. Christina Augustesen works with synchronous and asynchronous conditions mediated in the dynamic compositions of the light reliefs. In a series of light reliefs, the colors alternate between the matched and the contrasting. It creates an unpredictable rhythm and experience of the works. Simon Lindhardt explores the interaction between the flat and abstract at once and at the same time he has a focus on an illusion of spatiality. In a strict, minimalist form he challenges how we perceive these spaces and shapes.

Se billeder fra udstillingen her / see the exhibitions views here