Årets sommerudstilling er en gruppeudstilling med deltagelse af Thomas Lindvig, Camilla Thorup, Anne Torpe, Anne Riis Bovbjerg og Lars Worm. Der vil både være skulptur, maleri, tegninger, litografier og papirklip med på udstillingen. Værkerne på udstillingen er både nye værker samt værker fra galleriets portfolio.

De udvalgte kunstnere arbejder alle med det figurative på hver deres måde. Det figurative er stærkt til stede hos Camilla Thorup og Anne Torpe, som begge arbejder med let genkendelige figurer og objekter i deres værker. Hos Anne Riis Bovbjerg er det centrale det hjemlige, men det fremstilles diffust og med forstyrrelser. Hos Lars Worm og Thomas Lindvig er det figurative til stede i en mere eller mindre minimalistisk form.

Thomas Lindvig viser værker et minimalt, konceptuelt udtryk med et ekspressivt islæt. Ved at isolere figurer fra deres oprindelige kontekst, skaber han værker, der blandt andet kredser om samspillet mellem det indre og ydre og mellem abstraktion og figuration. Camilla Thorup kredser om menneskefiguren i tegninger, maleri og keramik. Menneskefiguren er hos hende altid enkel og genkendelige, men samtidigt befinder de sig uden for tid og sted, så de adresserer det almenmenneskelige fremfor det individuelle.  Det genkendelige er også til stede i Anne Riis Bovbjergs værker, der viser rum, vi kender, men hvor billedplanet forskydes og forstyrres af refleksioner og en sammensmeltning af ude og inde. Således opløses rummet og bliver uidentificerbart og svært at fastholde. Hos Anne Torpe kan man umiddelbart identificere ansigter og figurer, men også her balancerer værkerne mellem det genkendelige og det ukendte. Værkernes delelementer synes at være uden forbindelse til hinanden, men Anne Torpe samler til sine egne fortællinger og særegne scenerier. Lars Worm arbejder ofte med et minimalistisk udtryk, som både kan være groft og råt eller stramt og enkelt. Men uanset hvilket udtryk er der noget eksistentielt i hans værker. Hans skulpturer kredser om menneskefigurer i en mere eller mindre fremtrædende form, og værkerne er skabt med underfundighed og humor.

Deltagende kunstnere:

Camilla Thorup (1976), uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi 2002-2008

Thomas Lindvig (1973), uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi 1996-2002

Anne Torpe (1981), uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi 2003-2009

Anne Riis Bovbjerg (1972), uddannet på Det Fynske Kunstakademi 1995-2001

Lars Worm (1977), uddannet på Det Fynske Kunstakademi 2004-2009