Udstillingen Swinging Lassos Subtotal er kurateret af Anne Marie Ploug og Christina Hamre, og de har inviteret Agnete Bertram og Anna Fro Vodder med. De fire kunstnere viser grafik, maleri, collage og objekter. Udstillingen er skabt i en åben dialog mellem kunstnerne uden et på forhånd fastlagt tema. Men ligesom en lasso i svingninger, er en åben dialog mellem mennesker en form for bevægelse, der kredser og holdes i gang for til slut at indfange.

Titlen Swinging Lassos Subtotal peger på begreber som gentagelse, bevægelse og rytme. De fire kunstnere har hver især skabt værker, der på én eller anden måde peger på disse begreber. Agnete Bertram viser malerier, hvor hun arbejder med gentagelser og rytme. Hun har et ønske om at favne gentagelsen, at udnytte dens potentiale og ikke at frygte den. I Anna Fro Vodders collageprægede værker handler det om kroppen, om gestik og om spor efter handlinger. Fundne objekter sammenstilles med farve og form og bringes ind i en ny æstetik og får nye betydninger og associationer. Christina Hamre viser en række monotypier, hvor hun har taget udgangspunkt i naturens bevægelse og former. Men de intuitivt frembragte værker handler også om rytme, krop og eksistens. Spor af natur, krop og handling er også i høj grad tilstede hos Anne Marie Ploug. Hun viser en række grafiske værker, som hun dekonstruerer for at skabe nye helheder. Det periferiske og modsætninger er centrale begreber hos hende.

Agnete Bertram (f. 1983) er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2002 – 2008. På udstillingen viser hun malerier inspireret af lassoens rytme i luften og de svingningerne, der holder den i gang. Hun er også optaget af de gentagelser og rytmer, der omgiver os konstant, og at gentagelser både kan virke hæmmende og helende. Hendes arbejde knytter sig til feminine betragtninger og mytiske fortællinger knyttet op på kvindelige karakterer.

Anna Fro Vodder (f. 1974) er uddannet på Det Kongelig Danske Kunstakademi 1994 – 2000. På udstillingen viser hun både maleri og collager. I de collageprægede værker sammenbringer hun materialer fra hverdagen i et frit system, hvor farve og form er vigtige elementer. Organiske strukturer fremkommer både i collagerne og i malerierne, hvor der er en klar bevidsthed om naturen og naturens vilkår tilstede. Nuet, tid og afstand mellem mennesker vigtige tematikker.

Christina Hamre (f. 1974) er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1998 – 2004. Hun vise en række monotypier, hvor hun har arbejdet med natur, rytme, bevægelse og krop. I hendes værker handler det om åbenhed og liv, om plads til tanker og følelser. Hun vil gerne ”skabe næring til et mellemrum imellem værk og beskuer, hvor der en følelse af frihed, åbenhed, liv og muligheder.” Hun skaber sine værker intuitivt, og de er fulde af patos, energi og nærvær.

Anne Marie Ploug (f. 1966) er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi 1999 – 2005. Hun viser grafik, relief og objekter. Hos Anne Marie Ploug bliver materialerne vredet og vendt. På den måde udfordrer hun materialet, hvad enten der er grafik, jern eller gips, hun arbejder med. For hende handler det om kroppen, naturen og det periferiske, om modsætninger mellem hårdt og blødt, om ude og inde, foran og bagved.

Se udvalgte værker her