Årets vinterudstilling med deltagelse af Nanna Riis Andersen, Simon Lindhardt, Anne Marie Ploug, Astrid Marie Christiansen, Kristian Jon Larsen, Henning Schulz, Louise Sparre, Simon Ganshorn og Katrine Hvid. Se fotos fra udstillingen nederst på siden.

Vinter 2020 er en gruppeudstilling, hvor nogle af galleriets faste kunstnere udstiller sammen med en håndfuld nye kunstnere. Fælles for dem er, at de arbejder med den abstrakte kunst. Nogle tager et afsæt i den virkelige verden, mens andre arbejder på det formelle plan. På udstillingen vises maleri, skulptur, vægobjekter, keramiske objekter og akvarel.

Menneskelige spor

Nanna Riis Andersen arbejder med tegning, hvor det formelle udgangspunkt er kroppens organiske strukturer, som der zoomes ind på i en række farvemættede værker. Også hos Louise Sparre er det kroppens byggesten, der er udgangspunktet. Hendes minimalistiske vægelementer med træ og silke mimer cellers strukturer. Anne Marie Ploug er repræsenteret med en række jern-objekter, der også har et afsæt i noget levende, selvom udtrykket er fjernet fra enhver forbindelse med virkeligheden. Simon Ganshorn og Henning Schultz arbejder hver især med det abstrakte maleri. Henning Schultz destruerer egne værker og genanvender dem i nye sammenhænge. Samtidig er der spor af liv på forskellig måde i hans værker. Simon Ganshorn skaber minimalistiske og abstrakte værker, med fokus på enkelhed i farve og udtryk men med flere lag af materiale og spor af processen i værkerne.

Form, farve og objekter

Hos Katrine Hvid, Simon Lindhardt, Kristian Jon Larsen og Astrid Marie Christiansen er det abstrakte og formelle formsprog omdrejningspunktet. Katrine Hvid arbejder med cirkler, ikke de strengt geometriske, men de lidt skæve og ujævne runde former med masser af liv. Også Kristian Jon Larsens vægobjekter er enkle geometriske former, hvor træ og keramik spiller sammen og skaber dynamik. Simon Lindhardt arbejder i sine malerier i et stringent formsprog, hvor linjer og skygger leger med øjet, der ser, og åbner på den måde værker op mod beskueren. Maleriet bliver også udfordret af Astrid Marie Christiansen. Hendes abstrakte og farvestærke værker bliver til skulpturelle objekter, der inddraget rummet omkring dem.

English:

Nine different artists exhibit

Winter 2020 is a group exhibition where we have invited some of the gallery artists to exhibit together with a handful of new artists. They have in common that they all work with abstract art but in different ways. Some are inspired by what they see and experience in the real world, while others work on the formal level. The exhibition shows painting, sculpture, wall objects, ceramic objects and drawings.

Traces from the human being

Nanna Riis Andersen works with drawing, where the formal starting point is the body’s organic structures, which are zoomed in on in a number of colour-saturated works. Louise Sparre is also inspired by the human body; it is the building blocks of the human body that are the starting point. Her minimalist wall elements with wood and silk mimic the structures of cells. Anne Marie Ploug is represented by a number of iron objects that also have a starting point in something living, even though the expression is removed from any connection with reality. Simon Ganshorn and Henning Schultz each work with abstract painting. Henning Schultz destroys his own works and reuses them in new contexts. At the same time, there are traces of life in different ways in his works. Simon Ganshorn creates minimalist and abstract works, with a focus on simplicity in color and expression but with several layers of material and traces of the process in the works.

Shapes, colors and objects

As for Katrine Hvid, Simon Lindhardt, Kristian Jon Larsen and Astrid Marie Christiansen, the abstract and formal design language is the focal point. Katrine Hvid works with circles, not the strictly geometric ones, but the slightly uneven round shapes with lots of life. Kristian Jon Larsen’s wall objects are also simple geometric shapes, where wood and ceramics play together and create dynamism. Simon Lindhardt works in his paintings in a rigorous idiom, where lines and shadows play with the eye, and in this way he opens up the works towards the viewer. The painting is also challenged by Astrid Marie Christiansen. Her abstract and colourful works become sculptural objects that encircle the space around them.