Galleri Lene Bilgrav is pleased to present the exhibition Ptolemy Mann: A Danish Colour Odyssey. Is the first solo exhibition by Ptolemy Mann at the gallery. Ptolemy Mann is a British textile artist, who has a unique approach to her hand dyed, hand woven and wall-based works. At this exhibition we will present new woven works which have all been made at the Danish Art Workshops and are inspired by the Danish artist Wilhelm Lundstrøm and the Danish architect Finn Juhl.

Ptolemy Mann on her inspiration for this particular series of works

“After a deeply inspiring visit to Ordrupgaard in December 2022 I began researching the work of Wilhelm Lundstrøm and Finn Juhl first hand. From this investigation I decided to develope a series of hand dyed and woven artworks, paintings and ‘Thread Paintings’ inspired by Lundstrøm and Juhl’s use of colour.

A surprising meeting with the Danish colour palette

The Danish and Scandinavian aesthetic abroad has become synonymous with a desaturated colour palette. It is therefore surprising to learn about the work of Lundstrom and Juhl and a time in the 1940’s and 50’s in Denmark when a vibrant, Modernist colour palette was prominent in both their work. Finn Juhl thought of colour as an ’emotional trigger’ and it’s this emotional approach to colour that interests me. When viewing their work now, it strikes me how timeless it is and how the current resurgence of stronger more saturated colour in art, culture and interiors brings a new appreciation of their aesthetic.

Colour as an emotional trigger

My intention is to create a series of wall based artworks, exploring the relationship between desaturated and saturated colour and the notion of colour as an emotional trigger. I am developing a new technique where I paint in acrylic on top of the hand dyed and woven cloth, therefore combining both weaving and painting together in a new way. I feel this specific technique also echoes the relationship between Juhl as a designer and Lundstrøm as a painter; the linear restriction of the slow weaving process on a dobby loom (personified by Juhl’s modernist furniture design) creates the ‘canvas’ and is consequently contrasted and added to with the quick gestural expression in paint over the top (echoing Lundstrøm’s paintings). The result is a series of 30 paired artworks made over the last year at The Danish Art Workhops in Copenhagen, each reflecting a personal ‘Danish Colour Odyssey’. Rather than a literal representation of a landscape or view these small works encapsulate how I feel emotionally when I am visiting this place that has become so important to me.”

Ptolemy Mann (1972) is an artist and textile designer, and she is educated at Royal College of Art and Central St. Martins College of Art & Design in London. She is based in the UK and has exhibited and lectured worldwide. She has made several site-specific pieces, among these a commission for Tate Modern in London.

Velkommen til Ptolemy Manns udstilling A Danish Colour Odyssey. Den britiske tekstilkunstner arbejder både med maleri og med håndfarvede og håndvævede værker. Værkerne på denne udstilling er alle blevet til under kunstnerens ophold på Statens Værksteder for Kunst i København, hvor Ptolemy Mann studerede den danske kunstner Wilhelm Lundstrøm og den danske arkitekt Finn Juhl. Inspirationen til værkernes farveskalaer kommer fra disse to.

Et overraskende møde med den danske farvepalet

”Efter et dybt inspirerende besøg på kunstmuseet Ordrupgaard i december 2022 begyndte jeg at udforske Wilhelm Lundstrøms og Finn Juhls arbejde. Mødet med de to danske kunstnere inspirerede mig til at udvikle en række håndfarvede og vævede kunstværker og malerier, der baserer sig på deres farver,” fortæller Ptolemy Mann. Hun fortæller endvidere, at ”den danske og skandinaviske æstetik i udlandet er blevet synonym med en nedtonet og ofte monokrom farvepalet. Derfor var det overraskende for at lære om Lundstrøms og Juhls arbejde og opdage, at en levende, modernistisk farvepalet var fremtrædende i begges værker fra 1940’erne og 50’erne. Finn Juhl tænkte på farve som en ’emotionel trigger’, og det er denne følelsesmæssige tilgang til farve, der interesserer mig. Når jeg ser deres arbejde nu, slår det mig, hvor tidløst det er, og hvordan den nuværende genopblussen af stærkere og mere mættede farver i kunst, kultur og interiør bringer en ny forståelse af deres æstetik.”

Farve som en følelsesmæssig trigger

Ptolemy Mann har skabt en række kunstværker, der udforsker forholdet mellem de nedtonede og monokrome farver og de mere kraftige og mættede farver, og forestillingen om farve som noget, der kan påvirke os følelsesmæssig. Hun har udviklet en ny teknik, hvor hun maler med akryl oven på det vævede stof, og på den måde kombinerer vævning og maling på en ny måde i nogle af værkerne. ”Jeg føler, at denne specifikke teknik også gentager forholdet mellem Juhl som designer og Lundstrøm som maler; den lineære begrænsning af den langsomme væveproces på en dobbeltvæv (personificeret af Juhls modernistiske møbeldesign) skaber ’lærredet’, og kontrasteres som følge heraf og suppleres med de hurtige penselstrøg med akryl over på det vævede stof (som ekko af Lundstrøms malerier). Resultatet er en serie af kunstværker lavet i løbet af det sidste år i København, der hver afspejler min personlige rejse gennem de to kunstneres farver – ’Danish Colour Odyssey’. De små værker indkapsler, hvordan jeg har det følelsesmæssigt, når jeg besøger dette sted, der er blevet så vigtigt for mig.”

Mere om Ptolemy Mann

Ptolemy Mann (US – 1972) er kunstner og tekstildesigner, bosiddende i Sussex, England. Hun er uddannet på Royal College of Art og Central St. Martins College of Art & Design i London. Hun har udstillet og holdt foredrag over hele verden. Hun har lavet flere stedspecifikke værker, blandt disse en bestilling for Tate Modern i London. Ptolemy Manns kunst kan bedst betegnes som moderne colourfield-maleri. Det gælder både for de vævede værker og de værker, der er bemalede. Inspiration finder hun både hos andre kunsthåndværkere som Anni Albers eller Sheila Hicks som hos Mark Rothko og Helena Frankenthaler. Kombinationen af forskellige teknikker er unik, og vidner om, hvordan kunstneren både arbejder intuitivt med farven, samtidig baserer sig på mange års studier i farveteori.

See others works by Ptolemy Mann here: Ptolemy Mann