Aktuel udstilling

Anne Marie Ploug / Vanity Weeds / 29.05 – 03.07.2021

Anne Marie Ploug / Vanity Weeds / 29.05 – 03.07.2021

Det er en stor glæde at kunne præsentere Anne Marie Plougs første soloudstilling i Galleri Lene Bilgrav. Udstillingen har titlen Vanity Weeds, og på udstillingen viser Anne Marie Ploug en række helt nye værker.

På udstillingen Vanity Weeds er ukrudt det tematiske afsæt. I en række grafiske værker som træsnit og kobbertryk samt værker i gips undersøger Anne Marie Ploug planternes form som udgangspunkt for arbejdet med værkernes flader, rum og farve. Men selvom der er et figurativt element i form af ukrudtsplanter i værkerne, så er indholdet i værkerne lige så meget den grafiske proces. Kobbertrykkenes toner og tæthed i de indridsede linjer er anderledes i forhold til træsnittenes mere åbne og grove udtryk. I træsnittene har Anne Marie Ploug arbejdet med lag på lag af primærfarver, som hun slutteligt indkredser med sort. I kobbertrykkene zoomes der ind på motivet, så linjer og farver bliver et motivisk element på linje med planten. Det undersøgende og eksperimenterende element i processen er også årsagen til, at alle værker er forskellige og unikke.

Anne Marie Ploug har før brugt ukrudtsplanter som motiv, men denne gang er hun især inspireret af de planter og farver, der blandt andet optræder i barokkens malerier og især hos den italienske maler Caravaggio. Han malede blandt andet realistiske gengivelser af planter og frugter, der i overmoden tilstand skulle minde beskueren om altings forgængelighed. Hos Anne Marie Plougs er det en fascination af det uskønne og det, der ofte betragtes som overflødigt eller sekundært og simpelt. Det er kendetegnende for Anne Marie Ploug, at hun ofte tager afsæt i et figurativt element, og at arbejdet med form og farve er det primære. Hos Anne Marie Ploug bliver motivet bearbejdet og forenklet, så dets forbindelse til den virkelige verden forsvinder. Men det figurative er udgangspunktet, hvorfra horisonten udvides, og nye fortællinger opstår.

Anne Marie Ploug (1966) har i mange år været en væsentlig kunstner på den danske kunstscene. Hun er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1988 – 1995. Hun har udstillet på en lang række udstillinger både i Danmark og internationalt. Hun har blandt andet udstillet flere gange på Horsens Kunstmuseum, hvor hun i foråret 2022 har sin anden soloudstilling. Hun er repræsenteret i Horsens Kunstmuseums samling med væsentlige værker, ligesom hendes værker også findes hos blandt andet Ny Carlsbergfondet, Statens Kunstfond, Skovgaard Museet, Kaliningrad Museum og Carlsberg Museum. I 2019 blev hun tildelt Anne Marie Telmanyi født Carl-Nielsens hæderslegat. Hun har stået bag flere udsmykninger, senest udsmykningen Mikro Makro på Aarhus Universitet. Hun bor og arbejder i København.

English

It is a great pleasure to present Anne Marie Ploug’s first solo exhibition in Gallery Lene Bilgrav. The exhibition is entitled Vanity Weeds, and at the exhibition Anne Marie Ploug shows a number of completely new works. There is an opening Saturday, May 29 at 12 – 4pm. The artist will be present, and everyone is welcome.

At the exhibition weeds are the thematic starting point. In a number of graphic works such as woodcuts and copper prints as well as works in plaster, Anne Marie Ploug examines the shape of the plants as a starting point for exploring the surfaces, space and color of the work. But even though there is a figurative element in the works, the content is just as much the graphic process. The tones and density of the copper prints in the incised lines are different from the more open and rough expressions of the woodcuts. In the woodcuts, Anne Marie Ploug has worked with layers upon layers of primary colors, which she finally demarcates with black. In the copper prints, the subject is zoomed in, so that lines and colors become a motif element in line with the plant. The exploratory and experimental element of the process is also the reason why all works are different and unique.

Anne Marie Ploug has previously used weeds as a motif, but this time she is especially inspired by the plants and colors that appear in Baroque paintings and especially in the Italian painter Caravaggio. Among other things, he painted realistic representations of plants and fruits that, in a half-rotten state, should remind the viewer of the perishability of everything. Anne Marie Ploug’s works are not memento mori, but instead show a fascination with the ugly and what is often considered superfluous or secondary and simple. It is characteristic of Anne Marie Ploug that she is often based on a figurative element, and that the work with form and color is the primary thing. With Anne Marie Ploug, the motif is processed and simplified so that its connection to the real world disappears. But the figurative is the starting point from which the horizon expands, and new narratives emerge.

Anne Marie Ploug (1966) has for many years been a significant artist on the Danish art scene. She graduated from the Royal Danish Academy of Fine Arts in 1988 – 1995. She has exhibited at a large number of exhibitions both in Denmark and internationally. Among other things, she has exhibited several times at Horsens Art Museum, where she will have her second solo exhibition in the spring of 2022. She is represented in Horsens Art Museum’s collection of significant works, just as her works can also be found at, among others, the New Carlsberg Foundation, the Statens Kunstfond, Skovgaard Museum, Kaliningrad Museum and Carlsberg Museum. In 2019, she was awarded the Anne Marie Telmanyi born Carl-Nielsen honorary scholarship. She has been behind several decorations, most recently the decoration Mikro Makro at Aarhus University. She lives and works in Copenhagen.

 

Kommende
udstillinger

Kommende
udstillinger

Tidligere udstillinger

Simon Lindhardt / Cropped / 24.04 – 22.05.2021

Simon Lindhardt / Cropped / 24.04 – 22.05.2021

Text in english below Velkommen til Simon Lindhardts første soloudstilling i galleriet. Udstillingen Cropped består af en serie af geometriske og minimalistiske vægobjekter, som befinder sig et sted mellem det kontrollérbare og det uforudsete. Værkerne er stramme i...

Vinter 2020 / 13.11 – 19.12.2020

Vinter 2020 / 13.11 – 19.12.2020

Årets vinterudstilling med deltagelse af Nanna Riis Andersen, Simon Lindhardt, Anne Marie Ploug, Astrid Marie Christiansen, Kristian Jon Larsen, Henning Schulz, Louise Sparre, Simon Ganshorn og Katrine Hvid. Se fotos fra udstillingen nederst på siden. Vinter 2020 er...

Lars Sarto Hempler | Act Natural | 2. oktober – 7. november 2020

Lars Sarto Hempler | Act Natural | 2. oktober – 7. november 2020

Lars Sarto Hempler udstiller i Galleri Lene Bilgrav. På udstillingen ”Act Natural” viser han en række helt nye malerier og tegninger. Det er farvemættede værker med ét gennemgående motiv, nemlig træer. Det er dog ikke naturalistiske gengivelser, man skal forvente. Hos...

Lars Worm | Bregnens Blomst | 14. august – 26. september 2020

Lars Worm | Bregnens Blomst | 14. august – 26. september 2020

Velkommen til en unik udstilling i Galleri Lene Bilgrav med værker af den århusianske kunstner Lars Worm. Udstillingen Bregnens Blomst er den første soloudstilling med Lars Worm i galleriet. På udstillingen viser han maleri, skulptur og installation, og værkerne...

Sommerudstilling 2020 | 16. maj – 8. august 2020

Sommerudstilling 2020 | 16. maj – 8. august 2020

Årets sommerudstilling er en gruppeudstilling med deltagelse af Thomas Lindvig, Camilla Thorup, Anne Torpe, Anne Riis Bovbjerg og Lars Worm. Der vil både være skulptur, maleri, tegninger, litografier og papirklip med på udstillingen. Værkerne på udstillingen er både...

Christina Hamre | Flow Life | 07.03 – 02.05 2020

Christina Hamre | Flow Life | 07.03 – 02.05 2020

Udstillingen Flow Life er Christina Hamres første soloudstilling på Galleri Lene Bilgrav. På udstillingen viser Christina Hamre en række nye værker, der kredser om temaer som livet, døden og grænsefeltet mellem naturen og kunsten. ”Those who flow as life flows, know...

Swinging Lassos Subtotal 08.11 – 21.12.2019

Swinging Lassos Subtotal 08.11 – 21.12.2019

Udstillingen Swinging Lassos Subtotal er kurateret af Anne Marie Ploug og Christina Hamre, og de har inviteret Agnete Bertram og Anna Fro Vodder med. De fire kunstnere viser grafik, maleri, collage og objekter. Udstillingen er skabt i en åben dialog mellem kunstnerne...

Katrine Hvid | About a Spoon Rack | 20.09 – 02.11.19

Katrine Hvid | About a Spoon Rack | 20.09 – 02.11.19

Katrine Hvid udstiller for første gang solo i galleriet. Med udgangspunkt i titlen About a Spoon Rack viser hun en række helt nye værker. Katrine Hvid arbejder med et abstrakt og minimalistisk formsprog, hvor der er fokus på geometriske former, farver og linjer. Med...

Anne Riis Bovbjerg | Mispas home | 09.08 – 14.09.19

Anne Riis Bovbjerg | Mispas home | 09.08 – 14.09.19

I Anne Riis Bovbjergs kunstneriske praksis tager hun afsæt i den konkrete og abstrakte billedkunsttradition med fokus på form og farve. Med det afsæt skaber hun værker, hvor hun dog fastholder et element af den ydre virkelighed i værkerne. Anne Riis Bovbjerg er...

Sommerudstilling 2019 | 02.07 – 20.07.19

Sommerudstilling 2019 | 02.07 – 20.07.19

Årets sommerudstilling byder på litografier, andre grafiske tryk og mindre værker af kunstnere som Peter Callesen, Anne Riis Bovbjerg, Anne Marie Ploug, Ulla Lampe, Martin Askholm m.fl. Udstillingen kan ses fra tirsdag den 2. juli og til og med 20. juli. Se fotos fra...

Lærke Lauta: Ekspedition til verdens ende 18.05 – 29.06.2019

Det flertydige, det gådefulde og det drømmeagtige er karakteristisk for Lærke Lautas malerier. Farver vibrerer og flyder sammen. Omrids træder frem og fortoner sig. Og hvad enten Lauta arbejder figurativt eller abstrakt, kan vi altid ane et underliggende lag af noget...

Appetizers 23.02 – 20.04.2019

Appetizers 23.02 – 20.04.2019

Galleri Lene Bilgravs første udstilling præsenterer fem kvindelige danske kunstnere, der på hver deres måde tager os nye steder hen med materialer, vi ellers syntes, vi kendte i forvejen. Fra papir til lys. Udstillingen byder på en mangfoldighed af kunstoplevelser –...