Aktuel udstilling

Vinter 2020 / 13.11 – 19.12.2020

Vinter 2020 / 13.11 – 19.12.2020

Ni forskellige kunstnere udstiller

Årets vinterudstilling med deltagelse af Nanna Riis Andersen, Simon Lindhardt, Anne Marie Ploug, Astrid Marie Christiansen, Kristian Jon Larsen, Henning Schulz, Louise Sparre, Simon Ganshorn og Katrine Hvid. Se fotos fra udstillingen nederst på siden.

Vinter 2020 er en gruppeudstilling, hvor nogle af galleriets faste kunstnere udstiller sammen med en håndfuld nye kunstnere. Fælles for dem er, at de arbejder med den abstrakte kunst. Nogle tager et afsæt i den virkelige verden, mens andre arbejder på det formelle plan. På udstillingen vises maleri, skulptur, vægobjekter, keramiske objekter og akvarel.

Menneskelige spor

Nanna Riis Andersen arbejder med tegning, hvor det formelle udgangspunkt er kroppens organiske strukturer, som der zoomes ind på i en række farvemættede værker. Også hos Louise Sparre er det kroppens byggesten, der er udgangspunktet. Hendes minimalistiske vægelementer med træ og silke mimer cellers strukturer. Anne Marie Ploug er repræsenteret med en række jern-objekter, der også har et afsæt i noget levende, selvom udtrykket er fjernet fra enhver forbindelse med virkeligheden. Simon Ganshorn og Henning Schultz arbejder hver især med det abstrakte maleri. Henning Schultz destruerer egne værker og genanvender dem i nye sammenhænge. Samtidig er der spor af liv på forskellig måde i hans værker. Simon Ganshorn skaber minimalistiske og abstrakte værker, med fokus på enkelhed i farve og udtryk men med flere lag af materiale og spor af processen i værkerne.

Form, farve og objekter

Hos Katrine Hvid, Simon Lindhardt, Kristian Jon Larsen og Astrid Marie Christiansen er det abstrakte og formelle formsprog omdrejningspunktet. Katrine Hvid arbejder med cirkler, ikke de strengt geometriske, men de lidt skæve og ujævne runde former med masser af liv. Også Kristian Jon Larsens vægobjekter er enkle geometriske former, hvor træ og keramik spiller sammen og skaber dynamik. Simon Lindhardt arbejder i sine malerier i et stringent formsprog, hvor linjer og skygger leger med øjet, der ser, og åbner på den måde værker op mod beskueren. Maleriet bliver også udfordret af Astrid Marie Christiansen. Hendes abstrakte og farvestærke værker bliver til skulpturelle objekter, der inddraget rummet omkring dem.

English:

Nine different artists exhibit

Winter 2020 is a group exhibition where we have invited some of the gallery artists to exhibit together with a handful of new artists. They have in common that they all work with abstract art but in different ways. Some are inspired by what they see and experience in the real world, while others work on the formal level. The exhibition shows painting, sculpture, wall objects, ceramic objects and drawings.

Traces from the human being

Nanna Riis Andersen works with drawing, where the formal starting point is the body’s organic structures, which are zoomed in on in a number of colour-saturated works. Louise Sparre is also inspired by the human body; it is the building blocks of the human body that are the starting point. Her minimalist wall elements with wood and silk mimic the structures of cells. Anne Marie Ploug is represented by a number of iron objects that also have a starting point in something living, even though the expression is removed from any connection with reality. Simon Ganshorn and Henning Schultz each work with abstract painting. Henning Schultz destroys his own works and reuses them in new contexts. At the same time, there are traces of life in different ways in his works. Simon Ganshorn creates minimalist and abstract works, with a focus on simplicity in color and expression but with several layers of material and traces of the process in the works.

Shapes, colors and objects

As for Katrine Hvid, Simon Lindhardt, Kristian Jon Larsen and Astrid Marie Christiansen, the abstract and formal design language is the focal point. Katrine Hvid works with circles, not the strictly geometric ones, but the slightly uneven round shapes with lots of life. Kristian Jon Larsen’s wall objects are also simple geometric shapes, where wood and ceramics play together and create dynamism. Simon Lindhardt works in his paintings in a rigorous idiom, where lines and shadows play with the eye, and in this way he opens up the works towards the viewer. The painting is also challenged by Astrid Marie Christiansen. Her abstract and colourful works become sculptural objects that encircle the space around them.

 

Kommende
udstillinger

Kommende
udstillinger

Tidligere udstillinger

Lars Sarto Hempler | Act Natural | 2. oktober – 7. november 2020

Lars Sarto Hempler | Act Natural | 2. oktober – 7. november 2020

Lars Sarto Hempler udstiller i Galleri Lene Bilgrav. På udstillingen ”Act Natural” viser han en række helt nye malerier og tegninger. Det er farvemættede værker med ét gennemgående motiv, nemlig træer. Det er dog ikke naturalistiske gengivelser, man skal forvente. Hos...

Lars Worm | Bregnens Blomst | 14. august – 26. september 2020

Lars Worm | Bregnens Blomst | 14. august – 26. september 2020

Velkommen til en unik udstilling i Galleri Lene Bilgrav med værker af den århusianske kunstner Lars Worm. Udstillingen Bregnens Blomst er den første soloudstilling med Lars Worm i galleriet. På udstillingen viser han maleri, skulptur og installation, og værkerne...

Sommerudstilling 2020 | 16. maj – 8. august 2020

Sommerudstilling 2020 | 16. maj – 8. august 2020

Årets sommerudstilling er en gruppeudstilling med deltagelse af Thomas Lindvig, Camilla Thorup, Anne Torpe, Anne Riis Bovbjerg og Lars Worm. Der vil både være skulptur, maleri, tegninger, litografier og papirklip med på udstillingen. Værkerne på udstillingen er både...

Christina Hamre | Flow Life | 07.03 – 02.05 2020

Christina Hamre | Flow Life | 07.03 – 02.05 2020

Udstillingen Flow Life er Christina Hamres første soloudstilling på Galleri Lene Bilgrav. På udstillingen viser Christina Hamre en række nye værker, der kredser om temaer som livet, døden og grænsefeltet mellem naturen og kunsten. ”Those who flow as life flows, know...

Swinging Lassos Subtotal 08.11 – 21.12.2019

Swinging Lassos Subtotal 08.11 – 21.12.2019

Udstillingen Swinging Lassos Subtotal er kurateret af Anne Marie Ploug og Christina Hamre, og de har inviteret Agnete Bertram og Anna Fro Vodder med. De fire kunstnere viser grafik, maleri, collage og objekter. Udstillingen er skabt i en åben dialog mellem kunstnerne...

Katrine Hvid | About a Spoon Rack | 20.09 – 02.11.19

Katrine Hvid | About a Spoon Rack | 20.09 – 02.11.19

Katrine Hvid udstiller for første gang solo i galleriet. Med udgangspunkt i titlen About a Spoon Rack viser hun en række helt nye værker. Katrine Hvid arbejder med et abstrakt og minimalistisk formsprog, hvor der er fokus på geometriske former, farver og linjer. Med...

Anne Riis Bovbjerg | Mispas home | 09.08 – 14.09.19

Anne Riis Bovbjerg | Mispas home | 09.08 – 14.09.19

I Anne Riis Bovbjergs kunstneriske praksis tager hun afsæt i den konkrete og abstrakte billedkunsttradition med fokus på form og farve. Med det afsæt skaber hun værker, hvor hun dog fastholder et element af den ydre virkelighed i værkerne. Anne Riis Bovbjerg er...

Sommerudstilling 2019 | 02.07 – 20.07.19

Sommerudstilling 2019 | 02.07 – 20.07.19

Årets sommerudstilling byder på litografier, andre grafiske tryk og mindre værker af kunstnere som Peter Callesen, Anne Riis Bovbjerg, Anne Marie Ploug, Ulla Lampe, Martin Askholm m.fl. Udstillingen kan ses fra tirsdag den 2. juli og til og med 20. juli. Se fotos fra...

Lærke Lauta: Ekspedition til verdens ende 18.05 – 29.06.2019

Det flertydige, det gådefulde og det drømmeagtige er karakteristisk for Lærke Lautas malerier. Farver vibrerer og flyder sammen. Omrids træder frem og fortoner sig. Og hvad enten Lauta arbejder figurativt eller abstrakt, kan vi altid ane et underliggende lag af noget...

Appetizers 23.02 – 20.04.2019

Appetizers 23.02 – 20.04.2019

Galleri Lene Bilgravs første udstilling præsenterer fem kvindelige danske kunstnere, der på hver deres måde tager os nye steder hen med materialer, vi ellers syntes, vi kendte i forvejen. Fra papir til lys. Udstillingen byder på en mangfoldighed af kunstoplevelser –...